ธรรมะ ดนตรี กวี ศิลป์ นิทรรศการภาพวาด ‘๓๑ ฅน ๓๑ ตัวตน’ เพื่อสาวิกาสิกขาลัย มหาวิชชาลัยธรรมะเพื่อเยียวยาสังคม   1 comment

Posted at 12:40 pm in News

31

anuchai_paintjpg

มนุษย์ประกอบด้วยธาตุทั้ง 4 อันได้แก่ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ลูกตานั้นเปรียบดั่งไฟ หรือ กิเลส ตัณหา ที่คอยเผาผลาญเรา

ธรรมะซึ่งเปรียบเสมือนดวงจันทร์ที่สุกใส ช่วยให้ตาที่ร้อนรุ่มนั้นได้เยือกเย็นลง

http://www.sdsweb.org/th/contentimage//pr/09PR/09-Sep02-09-31persons/bid-artist/10-Oct31-09-a029.pdf

ธรรมะ ดนตรี กวี ศิลป์

นิทรรศการภาพวาด ‘๓๑ ฅน ๓๑ ตัวตน’

เพื่อสาวิกาสิกขาลัย มหาวิชชาลัยธรรมะเพื่อเยียวยาสังคม

แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต

ขอเรียนเชิญท่านร่วมเปิดงาน
ในวันเสาร์ที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๒
ณ เสถียรธรรมสถาน เวลา ๑๖.๐๐ – ๑๘.๐๐ น.
สอบถามเพิ่มเติม วัชรี สุขศรี โทร. ๐๘๙-๖๗๕-๘๐๐๓
ศันสนีย ศีตะปันย์ โทร. ๐๘๑-๓๔๕-๙๓๖๐
www.sdsweb.org
การแต่งกาย : สากลนิยม

กำหนดการ

เวลา ๑๕.๓๐ น. ลงทะเบียน
เวลา ๑๖.๐๐ น. เปิดงานนิทรรศการภาพวาด ‘๓๑ ฅน ๓๑ ตัวตน’ ระบำธรรมะ “Intimacy” ภัทรวรินทร์ ทิมกุล, กฤตินท์ เกียรติเมธา ดนตรีแห่งสติ บทกวี “ธรรมะ ดนตรี กวีศิลป์” ชมัยภร แสงกระจ่าง
นายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย ศิลป์แห่งปัญญา “Desire” มานพ มีจำรัส ศิลปินรางวัลศิลปาธร
เวลา ๑๗.๐๐ น. ประมูลภาพวาดเพื่อร่วมบุญสร้าง ‘สาวิกาสิกขาลัย’ มหาวิชชาลัยธรรมะเพื่อเยียวยาสังคม เมื่อธรรมะเดินทาง สร้างอริยะชน ทานที่ยิ่งใหญ่…
คือการมอบหนทางที่สงบเย็นและเป็นประโยชน์ ให้กับตัวเราและเพื่อนมนุษย์ทั้งหลายบนโลกนี้

Get Adobe Flash playerPlugin by wpburn.com wordpress themes