The Smile of the Novice   2 comments

Posted at 1:53 pm in Exhibition

smile

โครงการ ศิลป ศรัทธา ศาสนา ครั้งที่ ๑

นิทรรศการ ภาพถ่ายชุด “เณรน้อย… รอยยิ้ม” (The Smile of the Novice)

จัดแสดงที่ วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก ตั้งอยู่ เลขที่ ๙๙๙ ภนนพระราม ๙ ซอย ๑๙ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

ระหว่างวันที่ 5 ธันวาคม – 31 ธันวาคม 2552

” เลี้ยงลูกหนึ่งคน                          เหมือนปลูกไม้ยืนต้นห้าสิบปี

เพียงหนึ่งศาสนทายาทดี                สืบสานร้อยปีพุทธศาสน์ “

1 5

243

Novicesจากช่างภาพชั้นนำ อาทิเช่น

อนุชัย ศรีจรูญพู่ทอง ดร. ชวาล คูพิพัฒน์   ต่อ สันติสิริ ศาสตราจารย์ ยาโรสลาฟ พอนซาร์ Jaroslav Poncar วรนันทน์ ชัชวาลทิพากร   วรรณี ชัชวาลทิพากร   ชำนิ ทิพย์มณี บุญมี ถนอมสุขสันต์   ชัชวาล ดาจันทร์   เพ็ญพัฒน์ มรกตวิศิษฏ์   บุญพิน ถือทอง ประพันธ์ ไกรศักดาวัฒน์  วรพจน์ หลักดี  เอกรินทร์ เอกอัจฉริยะวงศ์  ดำริห์ วงษ์สุนา ศุภรัตน์ แก่นจันทร์  กิจจา ปรัชญาธรรมกร   ชูศักดิ์ วรพิทักษ์   มณีรัตน์ ศรีวรนันท์ และอีกหลายท่าน ……………………………………….


ซึ่งได้บริจาคภาพถ่ายมาร่วมอนุโมทนาบุญ เพื่อโครงการจัดสร้างวิทยาลัยศาสนทายาท จ. เลย

จัดแสดงที่ วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก     ระหว่างวันที่ 5 ธันวาคม – 31 ธันวาคม 2552

“เป็นภาระหน้าที่ของพุทธบริษัท ทั้งฝ่ายบรรพชิตและคฤหัสถ์ ที่ต้องช่วยกันขับเคลื่อนสร้างบุคลากรสืบอายุพระบวรพุทธศาสนาอย่างจริงจัง มิใช่ปล่อยไว้ตามยถากรรม ศาสนทายาทที่ดีต้องมีปริมาณมากพอ ชาติบ้านเมืองจึงจะไปรอด

การคัดเลือกเยาวชนเข้ามาบรรพชาอุปสมบทก็สำคัญ การอุปถัมภ์บำรุงให้กำลังใจท่านในการศึกษาโดยพ่อแม่อุปถัมภ์ก็สำคัญงานนี้เป็นงานปักหมุดพระพุทธศาสนา เป็นงานตอกเสาเข็ม เป็นงานปลูกรากแก้วเพาะเมล็ดพันธุ์ เป็นงานปิดทองหลังพระ ซึ่งผู้อาสาเข้ามาทำงานจะไม่เห็นผลทันตา จะไม่ได้รับคำชื่นชมทันใจ แต่ทุกท่านจะทราบดีว่า “สุขภายใน” ที่ละเอียดและบริสุทธิ์ ได้ผุดขึ้นกลางใจของท่านตลอดเวลาทุกวินาทีที่คิดถึง”   (โดย พระเทพญาณวิศิษฏ์ เจ้าอาวาส วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก)

“ พระ-เณรองค์น้อยๆ ที่เป็นลูกเณรของเราในวันนี้ วันหนึ่งข้างหน้า อาจเป็นเพชรเม็ดงามที่ช่วยทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาในอนาคต อาจเป็นไม้ต้นใหญ่ที่งดงาม มีร่มเงาร่มเย็น มีดอกมีผลเต็มต้น ในอนาคตท่านอาจเป็นบุคคลสำคัญที่พระศาสนาสามารถพึ่งพิงได้ในคราววิกฤติ อาจเป็นหนึ่งในร้อยที่พวกเราชาวพุทธภาคภูมิใจ สามารถเป็นหลักชัยให้พระพุทธศาสนา และสถาบันสงฆ์พึ่งพาได้ในอนาคต “ ( โดย  ปิยโสภณ  )

เพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจใน พระ-เณรองค์น้อยๆ ผู้เป็นศาสนทายาทสำคัญในพระพุทธศาสนา จึงเกิดความคิดที่จะชักชวนกัลยาณมิตร ที่เป็นช่างภาพมืออาชีพและผู้มีใจรัก การถ่ายภาพให้คัดสรรภาพ “เณรน้อย… รอยยิ้ม” ทั้งในเมืองไทยและต่างประเทศมาร่วม จัดแสดงนิทรรศการภาพถ่าย    ด้วย จิตที่มี ศิลป ศรัทธา ศาสนา ได้มีช่างภาพส่งภาพมาร่วมอนุโมทนาบุญและจัด แสดงมากกว่า 25 คน จำนวน 84 ภาพและได้รับการสนับสนุนอย่างดียิ่ง จาก ศิลปินช่างภาพอิสสระ,  กลุ่มสห+ภาพ ชุมชนฅนถ่ายภาพ ( Foto United Club ),ศาสตราจารย์ ยาโรสลาฟ พอนซาร์ Jaroslav Poncar,  Serindia Gallery, IQ Lab,  EpsonThailand, Image Gang, และคณะวิทยาศาสตร์ ถ่ายภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   จนสามารถ ดำเนินงานจัดนิทรรศการครั้งนี้ได้สำเร็จ

เพื่อหารายได้สมทบทุน ติดต่อและสอบถามรายละเอียดได้ที่ กองทุนปลูกรากแก้วศาสนทายาท วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก กรุงเทพฯ

โทร. ๐-๒๓๑๘-๕๙๒๖-๗ โทรสาร ๐-๒๓๑๙-๑๑๒๓

www.flickr.com/photos/watpraram9/

Written by admin on November 25th, 2009

Tagged with , ,

  • ต้น

    สวยครับ

  • http://www.modernpublishing.co.th/%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9 แปลภาษาอังกฤษ

    นี้แหละความภาคภมูิใจของผู้เป็นบิดามารดา

Get Adobe Flash playerPlugin by wpburn.com wordpress themes